Säck påfyllningssystem

BDS-säck påfyllningssystem möjliggör platsbesparande och hygienisk förvaring av mjöl av alla slag.
För påfyllning är stationen lätt att öppna.

Silon fylls via den främre monterade injektionsledningen, antingen från en tankbil, en kvarn eller ett annat fyllsystem. Den resulterande påfyllningsluften separeras i rummet via ytfiltret.

Tömning sker genom fluidisering av mjölet på ett vibrerande golv. Vid den lägsta punkten på det vibrerande golvet installeras ett genomloppslås vilket mäter råmaterialet i transportsystemet. Beroende på typ av system transporteras materialet via tryck eller sugpneumatik till hoppern.

Den väl genomtänkta designen är synlig genom den fullständigt bultade konstruktionen, lätt rengöring och byte av ventilationsgolvet. Den noggranna tillverkningen av toppmoderna maskiner och val av de bästa materialen garanterar en lång, dammfri och problemfri drift av silon.

Selbstverständlich sind die SFI Silos für Bio und Konventionelle Ware gleichermaßen geeignet.

Version 150, 300, 500, 1000 kg
Material Aluminium eller Rostfritt stål

Alternativt kan stationen utrustas med en pre-screen.

För mer information be om vårt kostnadsfria informationsmaterial!